Make your own free website on Tripod.com
ענבלי בלי-בלי
ילדונת מתוקה לי
את חמו-חמודה לי
ילדה יפה שליאני לא עשויה מבזלת
אבל יש לי בית-חרושת לנזלת
אני לא עשויה מבזלת
נזלת דווקא כןהקקי של ענבלי רך ואנטיפטי
הקקי של ענבלי לאבא טראומטי
הקקי של ענבלי מחורבן וזה ברור
הקקי של ענבלי הוא חרא של סיפור
(מהתחת)
אבא אני מסריחה
תחליף לי טיטול בבקשה
אבא או אבא אני מסריחה
תחליף לי טיטול בבקשה


אבא אני מתוקה
אז תן לי עוד נשיקה
אבא או אבא אני מתוקה
תן לי נשיקה


אבא אתה קרציה
תפסיק לשיר בבקשה
אבא או אבא אתה קרציה
תפסיק לשיר בבקשהמה עושות
הקרפדות בלילות

את ההורים
הן מעירות ומשגעות

גם בימים
הן משגעות את ההוריםמי קרפד ומי פה קוף
קופי-דופי קרפדוף

מי קופיף ומי קרפד
קרפדופי הנחמד

מי קרפד ומי קופיף
קרפדופי החביבלישון לישון לישון
ילדוני מתוקון
לילה טוב לענבלי
המתוקה

לישון,בוקר טוב, בוקר טוב
גם לפיל וגם לדוב
לקרפד וגם לקוף
לפשפש ולמיקרוב

!בוקר טוב, בוקר טוב
 back